04-8645645

ירושות

אנו מטפלים במקרים שונים של ירושות וצוואות, כולל מקרים של איתור יורשים מחו"ל.

ניתן להצביע על ירושות משני סוגים:

1. ירושה מכוח צוואה
במידה ואדם ערך צוואה לפני שהחזיר את נשמתו לבורא, והצוואה נערכה בהתאם לאחת הדרכים המנויות בחוק - צוואה בעדים, בכתב יד, בפני רשות או בעל פה (כאשר אדם גוסס) - היורשים ייקבעו בהתאם להנחיות שקבע המצווה בצוואה. במקרים מסוימים צוואה לא תהיה תקפה, ואדם יוכל להגיש התנגדות לקיום צוואה ולהביא לפסילתה. זה יקרה כאשר ניתן יהיה להוכיח השפעה בלתי הוגנת של אדם על המצווה שגרמה לכך שהצוואה נערכה בניגוד לרצונו.

צוואות לא יהיו תקפות כאשר ניתן להראות שהכוונה האמיתית של המצווה לא באה לידי ביטוי בצוואה ונעשתה בה טעות, ובנוסף כאשר יש בצוואה פגמים שאינם ניתנים לתיקון.

דוגמאות לפגמים שלא ניתן לתקן בצוואה שנערכה: היעדר חתימה של המצווה בצוואה בעדים או היעדר חתימה של העדים וצוואה בע"פ שניתנה בפני עד אחד בלבד. מנגד, ישנם פגמים בצוואות שאותם בית המשפט יכול לרפא. דוגמאות לפגמים כאלה הם אי ציון תאריך בצוואה בעדים או תאריך לא נכון, היעדר חתימה או תאריך בצוואה בכתב יד וציווי בפני שני עדים שלא באותו מועד בצוואה בע"פ.

2. ירושה על פי הדין
במידה ואדם לא ערך צוואה בטרם מותו, החוק קובע כי יורשיו יהיו קרובי משפחתו לרבות בן או בת הזוג, ילדיו, הוריו, אחיו והורי הוריו. החוק קובע מספר מעגלי קירבה, כאשר הזכות לרשת את הנפטר נקבעת לפי דרגת הקרבה אליו. מעגל הקרבה הראשון הוא בן הזוג, ילדיו של הנפטר, נכדיו וניניו. במידה וקיימים בני משפחה בעלי דרגת קרבה כזו הם יתחלקו בעיזבון כולו באופן שווה. במידה ולא קיימים בני משפחה בעלי דרגת קרבה כזו לנפטר, נעבור למעגל הקרבה הבא הקבוע בחוק והוא הוריו של הנפטר, אחיו ואחיותיו. מעגל הקרבה האחרון הינו סבים וסבתות, דודים ובני דודים.

במידה והנפטר הותיר בת זוג וילדים, חצי מהעיזבון יועבר לבת הזוג ואילו החצי השני יועבר לילדיו של הנפטר כאשר הזכות לרשת יכולה לעבור מאחד הבנים לילדיו במידה והוא כבר לא בין החיים. אם בן הזוג הוא הקרוב היחידי שיש לנפטר, העיזבון כולו יועבר אליו.

העובדה כי אדם הוא קרובו של נפטר לא בהכרח אומרת כי הוא כשר לרשת אותו. בחוק נקבעה רשימה של פסולים לרשת: ילד חורג אשר היה לנפטר ולא אומץ כדין לא זכאי לרשת אותו, אדם אשר גרם למותו של אדם והורשע בכך לא זכאי לרשת אותו ואדם אשר העלים את צוואתו של הנפטר, השמידה או זייף אותה לא זכאי לרשת את הנפטר וליהנות מעזבונו.

קבלת ייעוץ:
שם:
נא מלאו שדה שם
טלפון:
דוא''ל:
נושא הפניה:
הודעתך נשלחה בהצלחה