04-8645645

מזונות

מזונות ילדים

לאב ישנה חובה לכלכל את ילדיו. לא משנה מה מצבו הכלכלי של האב - אם הוא עני, מובטל, חי מקצבה של הביטוח הלאומי או חסר כל הכנסה באופן כללי - עדיין יש לו חובה לפרנס את ילדיו. חובת המזונות כלפי הילדים אף קודמת לזכותו של האב לכלכל את עצמו.

כאשר מדובר על מזונות ילדים, מדובר בעצם על כיסוי כל צרכי מחייתם של הילדים. גובה המזונות לילדים נקבע בהתאם לצרכים שלהם ולא בהתאם למצבו הכלכלי של האב. באופן כללי, תשלום המזונות נעשה עד שהילדים מגיעים לגיל 18, כמו כן לרוב במסגרת ההסכמות שנעשות בין בני זוג אשר נמצאים בתהליכי גירושין, גובה המזונות יהיה קבוע לאורך כל התקופה ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (בעצם, ישתנה בהתאם לשינוי יוקר המחיה).

כאשר הילד מגיע לגיל 18, גובה המזונות ישתנה ויעמוד על שליש מסכום המזונות המוסכם וזה יהיה תקף עד סיום השירותו הצבאי של הילד. כמובן שהאב יכול להתחייב על תשלום סכום מזונות גבוה יותר וזה יוסדר בהסכם הגירושין.

גובה המזונות

כיצד נקבע גובה המזונות במידה שההורים לא מצליחים להגיע להסכמה בנוגע לגובהם?

תחילה יש לחשב את הצרכים הבסיסיים ביותר, מגורים (מדור), מזון , חינוך והוצאות רפואיות. בנוסף, המזונות יכללו גם דמי טיפול בילדים ואין זה משנה אם האם היא זו שמטפלת בילדים או מישהו אחר שנשכר על ידה. במידה והילדים הורגלו לתנאי חיים מסוימים כמו למשל חוגים, מתנות שונות, נסיעות לחו"ל, שיעורים פרטיים ועוד, ניתן יהיה לחייב את האב להשתתף במימונם במידה ויש ביכולתו.

חיוב בגין מדור

בנוגע לחיוב האב בגין מדור: במידה שמדובר במזונות לילד אחד, על פי הפסיקה, על האב לשאת ב-30% משכר הדירה, 40% כאשר מדובר בשני ילדים ו-50%-60% כאשר מדובר ב-3 ילדים. אפילו אם לא מדובר בדירה שכורה אלא בדירה אשר נרכשה ועליה משלמים משכנתא, עדיין האב מחיוב בתשלום מזונות על מרכיב המדור.

חשוב לציין כי בנוסף למדור, סכום המזונות המינימאלי שבית משפט נוהג לפסוק לכל ילד עומד על 1,150 ש"ח.

מה קורה כאשר נחתם הסכם גירושין בו ערכו ההורים הסדר מוסכם בנוגע למזונות אך מתקיים שינוי נסיבות מהותי? האם ניתן לפתוח את ההסכם?

באופן כללי הסכם בנוגע לחיוב במזונות אינו סופי לעולם. במידה והיה שינוי נסיבות מהותי, כמו למשל שינוי במצבו הכלכלי של אחד מהצדדים (התעשרות פתאומית או מנגד פיטורין מעבודה) או כל שינוי נסיבות מהותי אחר, ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש שישנה את גובה דמי המזונות. בנוסף, במידה ולא נערך כל דיון בבית משפט בנוגע למזונות הילדים תמיד ניתן להגיש תביעת מזונות בשם הילדים הקטינים, אפילו אם לא היה כל שינוי נסיבות, ובית המשפט מחויב לפסוק בהתאם לטובת הילד.

האם פנייה לבית הדין הרבני על ידי הבעל יכולה לפגוע באישה בנוגע למזונות?

אפילו אם הבעל מקדים להגיש תביעה לבית הדין הרבני בנושא של מזונות אישה, לא ניתן לכפות על האישה לקיים דיון בנוגע לגובה מזונות הילדים בבית הדין הרבני. בית הדין הרבני ידון בנושא המזונות, ויקבע את גובהם רק במידה ושני הצדדים מסכימים שיעשה זאת.

קבלת ייעוץ:
שם:
נא מלאו שדה שם
טלפון:
דוא''ל:
נושא הפניה:
הודעתך נשלחה בהצלחה