04-8645645

ידועים בציבור

ידועים בציבור

מדובר בבני זוג אשר למרות שאינם נשואים, מנהלים משק בית משותף ויחסי שיתוף מלאים. הכרה כידועים בציבור מקנה לבני הזוג זכויות שונות בדומה לזוג נשוי, ועל מנת לזכות בהכרה כזו מצד המשפט עליהם למלא שני תנאים מצטברים - חיי משפחה ואישות הכוללים מגורים משותפים, וכן ניהול משק בית משותף.

ברבים מן המקרים הזכויות שיקבלו הידועים בציבור יהיו דומות לאלה של הנשואים אך ההבדל העיקרי בין שני הסטטוסים הינו חובת ההוכחה. ידועים בציבור יהיו חייבים להוכיח כי הם אכן מתגוררים יחדיו ומנהלים משק בית משותף ויצטרכו להביא עדים לשם כך. לעומת זאת, על זוג נשוי להמציא תעודת נישואין כדי שזכויותיו יוכרו.

לאילו זכויות זכאים ידועים בציבור?

ירושה - הידוע בציבור של נפטר/ת יהיה זכאי לרשת את רכושו והונו של בן הזוג הנפטר וזאת במידה שיוכיח את שני התנאים שהוזכרו לעיל לעניין קיום חיי משפחה וניהול משק בית משותף. כמו כן, יהיה עליו להוכיח כי לא היה נשוי לאחר/ת כאשר בן הזוג נפטר.

במידה ואחד מבני הזוג נפטר, יהיה זכאי הידוע בציבור שלו לזכויותיו הפנסיוניות לרבות קרנות פנסיה, השתלמות ועוד. הידוע בציבור החי עלול להיות זכאי אף לקצבת שארים במידה והידוע בציבור שלו נפטר.

חלוקת רכוש בהתאם לחזקת השיתוף - ידוע בציבור יכול לזכות בשיתוף בנכסיו של בן הזוג אך נטל ההוכחה להוכחת הזכאות שלו גבוה מזה שמוטל על בן הזוג הנשוי. חשוב לציין כי חוק יחסי ממון לא חל על ידועים בציבור, אלא חזקת השיתוף שהייתה קיימת בטרם חוקק החוק.

חזקת השיתוף אצל ידועים בציבור לא תחול על משך הזמן הראשוני בהיכרות בין בני הזוג, אלא תחול רק לאחר שהיחסים בין בני הזוג התבססו והפכו להיות מחייבים.

למרות שחלק מהזכויות המשפטיות של ידועים בציבור מוכרות כבר בפסיקה, חשוב בכל זאת לערוך הסכם לחיים משותפים בין בני הזוג הידועים בציבור, כמו כן מומלץ לערוך צוואה וזאת כדי למנוע אי הבנות וקשיים בעתיד בהוכחת הקשר בין בני הזוג.

לשם כך יש לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין הבקיא בהוראות החוק וכן בהלכות החדשות ביותר מבית המשפט.

קבלת ייעוץ:
שם:
נא מלאו שדה שם
טלפון:
דוא''ל:
נושא הפניה:
הודעתך נשלחה בהצלחה