04-8645645

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש

סלע המחלוקת העיקרי והטעון ביותר במהלך הליך גירושין הינו לרוב נושא חלוקת הרכוש. מדובר בנושא מורכב, שמשקף אינטרסים מנוגדים של שני הצדדים, שיש לו השלכות כבדות על המצב הכלכלי של הצדדים בסיום הליך הגירושין.

מבחינת ההסדר החוקי החל על זוגות שנישאו לפני שנת 1974 והחליטו להתגרש, תחול הלכת השיתוף שלפיה לכל אחד מבני הזוג זכות ברכוש המשותף וזכותו לדרוש את חלקו בכל עת. על זוגות שנישאו לאחר הראשון בינואר 1974, כמו גם על ידועים בציבור, יחול חוק יחסי ממון שלפיו הזכאות לקבלת חלק מהרכוש המשותף קמה רק במסגרת הליך גירושין או במקרה של מוות.

איזה רכוש משותף ניתן לחלק?

רכוש משותף שכזה הינו זכות שניתן להעריך את שוויה באופן כלכלי וכמובן גם ניתן לחלקה למספר חלקים. דוגמא לרכוש משותף שכזה: דירה, מכונית, קרן השתלמות, קופת גמל, מניות ואף נכס עסקי שצבר אחד הצדדים והמוניטין שנלווה אליו. במסגרת הליך גירושין, רכוש משותף יתחלק בצורה שווה בין הצדדים, אפילו אם רק צד אחד היה מעורב בהשגתו ואפילו אם אותו רכוש רשום על שמו בלבד. הסיבה לכך הינה אימוץ הרציונל של מאמץ משותף של שני הצדדים בקשר הנישואין.

מה לא ייחשב כרכוש משותף?

כל רכוש שנצבר על ידי אחד הצדדים בטרם מוסדו היחסים לא ייחשב כרכוש משותף. בנוסף, רכוש אשר אותו קיבל אחד מבני הזוג כמתנה או ירושה, יישאר בחזקתו המלאה גם לאחר הגירושין ולא יחולק במסגרת חלוקת הרכוש, כל זאת במידה ולא קיימת הסכמה קודמת בין הצדדים או הסכם ממון מכל סוג שהוא.

ממה כדאי להיזהר בעת חלוקת הרכוש?

יש לוודא כי הצד השני לא החביא נכסים כלשהם אשר אותם הוא לא מעוניין לחלק. יש להיות מעורים במצב הכלכלי, בנכסים ובכספים המצויים בחסכונות, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד, וזאת כדי למנוע מצב בו הצד השני המעורה יותר בעניינים הכספיים זוכה ביתרון בגירושין. אותו יתרון יכול להתבטא בהעלמת רכוש, כמו גם בריקון החשבון המשותף בחטף.

קבלת ייעוץ:
שם:
נא מלאו שדה שם
טלפון:
דוא''ל:
נושא הפניה:
הודעתך נשלחה בהצלחה