04-8645645

משמורת

משמורת ילדים

בכל הליך גירושין שבמסגרתו מתפרק התא המשפחתי יש להגיע להכרעות לא פשוטות הנוגעות לילדים ולטיפול בהם. ההכרעה המרכזית נוגעת לקביעת ההורה המשמורן שיטפל בילדים ושהילדים יתגוררו אצלו, והסדרי הראיה שיאפשרו להורה השני לשמור על קשר עם ילדיו.

בחלק מן המקרים, ההורים מגיעים להסכמות ביניהם בנוגע לקביעת ההורה המשמורן והסדרי הראייה. במקרים כאלו, ההסכמה שאליה הגיעו ההורים תעבור לעיונו ואישורו של בית המשפט, אשר יבדוק האם ההסדר שאליו הגיעו ההורים מתיישב עם עקרון טובת הילד.

לא בכל מקרה בית המשפט יאשר הסכמה בין ההורים בנוגע למשמורת. במידה והשופט סבור כי הילד עלול להיפגע כתוצאה מההסדר שאליו הגיעו ההוריו, הוא יכול לדרוש מהצדדים לשנות את ההסדר או לא לאשרו כלל. כאשר אין הסכמה בין ההורים, בית המשפט הוא זה שיחליט מי יהיה ההורה המשמורן ומה יהיו הסדרי הראייה.

בהחלטתו, נעזר השופט בחוות דעת מקצועית של עובד סוציאלי ובמידה וחוות דעת זו לא מספיקה, יתבקשו ההורים לעבור בחינת מסוגלות הורית. במקרים בהם מדובר בחלטה על משמורת הנוגעת לילד אשר מסוגל כבר להביע את דעתו, השופט ינסה לבדוק ולאבחן מהו רצונו האמיתי של הילד ועם איזה הורה הוא מעוניין להתגורר.

גם במקרה בו אין הסכמה בין ההורים בנוגע למשמורת, מה שעומד לנגד עיניו של בית המשפט בהחלטתו היא טובת הילד.

על מנת לשמור על עקרון חשוב, בית המשפט שוקל את גילו של ההורה המבקש משמורת, את זמינותו ואת איכות הטיפול שהוא יכול להעניק לילד. כמו כן, יבחן בית המשפט את מידת מעורבותו של מבקש המשמורת בחייו של הקטין, איכות הקשר שלו עם הילד ואת רצון הילד במידה והילד יכול להביע את רצונותיו.

מהי בדיקת מסוגלות הורית?

כאשר ישנה מחלוקת בעניין המשמורת - שני ההורים מעוניינים לקבל משמורת וטוענים כי ביכולתם להעניק לו טיפול מיטיבי - ניתן לפנות אל בית המשפט בבקשה להורות על בדיקת מסוגלות הורית. מדובר בבחינה הנעשית על ידי מומחה - פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי - שמשוחח הן עם הילד והן עם ההורים, ובודק את הקשר של כל אחד מההורים עם הילד. לאחר שאותו המומחה מסיים את הבדיקה שלו, הוא מגיש חוות דעת לבית המשפט. כמו כן, בדיון שמתקיים בנושא בבית המשפט ניתן לחקור את אותו המומחה שהגיש את חוות הדעת ולהציג בפניו שאלות הבהרה.

חזקת הגיל הרך

לפי חזקת הגיל הרך, כאשר מדובר בשאלת משמורת בנוגע לילד שהינו מתחת לגיל שש, תהיה עדיפות להעניק משמורת לאם - במידה ולא הובאה לבית המשפט כל ראיה בנוגע לחוסר מסוגלות הורית מצדה. במידה ונקבע כי האם תהיה ההורה המשמורן, האב יקבל הסדרי ראייה אשר יאפשרו לו לשמור על קשר עם ילדיו. חשוב לציין כי בית המשפט בדרך כלל לא יורה על הפרדה של אחים או אחיות ועל כן לרוב במידה ואחד הילדים הוא מתחת לגיל שש, בית המשפט יקבע כי כל הילדים יתגוררו אצל אמם בהתאם לחזקת הגיל הרך.

בדומה למזונות, נושא המשמורת לעולם אינו סופי. במידה והנסיבות משתנות באופן מהותי, ניתן לבקש לשנות את המשמורת ואת הסדרי הראייה. בית המשפט תמיד יפסוק בהתאם לטובת הילד ולשם כך יבחן איזה הורה יכול להעניק לילד את צרכיו במלואם ועם איזה הורה יוטב לילד.

קבלת ייעוץ:
שם:
נא מלאו שדה שם
טלפון:
דוא''ל:
נושא הפניה:
הודעתך נשלחה בהצלחה